Visste du att nästan alla småföretagare betalar för mycket i skatt varje år?

Hur mycket pengar kan du spara?

Är du en ägare av ett fåmansaktiebolag?

Fyll i föregående års nyckeltal för att få en uppskattning av hur mycket pengar du skulle kunna spara.
Lön motsvaras av bruttolön under 2017, aktieutdelning är företagets aktieutdelning under senaste räkenskapsåret
och totala löner är totala bruttolöner i bolaget under senaste räkenskapsåret.
Testa hur mycket du kan spara genom att fylla i ovanför

Är ni flera ägare av företaget? Hör av dig till blikund@slopti.se för att få mer information om hur lönsamt en optimering skulle kunna vara för er verksamhet.

Vi har räknat ut att du kan spara den här summan om du gör en omfördelning mellan din egen bruttolön och aktieutdelning (alltså att du tar ut en annan lön respektive utdelning).

Är du inte övertygad och vill veta mer hur tjänsten fungerar?

Vill du veta mer om våra priser och vårt erbjudande?

Vi ger dig underlag för att välja en optimal lön och utdelning

Vi på Slopti har gjort den här applikationen som tar hänsyn till samtliga relevanta skatteregler för dig som är ägare av ett fåmansaktiebolag (alltså både de som gäller företaget och de som gäller dig privat). Detta ger dig som företagare mer tid och resurser att fokusera på det som är viktigt för dig och din verksamhet. I programmet kan du kontinuerligt skriva in dina förväntade nyckeltal för räkenskapsåret så ger vi dig snabbt, enkelt och billigt underlag för lönesättning och aktieutdelning för att få en så hög nettoinkomst som möjligt.

Varför slösa tid på att räkna själv – när beprövade algoritmer kan göra det åt er?

Nästan alla småföretagare betalar för mycket i skatt, trots att många har bra koll på ekonomi. Detta beror på att Sveriges skattesystem är komplext. Därför blir det svårt att få med samtliga relevanta skatteregler, avdrag och beloppsgränser då man själv försöker räkna ut vad man ska ta ut för lön respektive utdelning. Genom att använda vårt program får du en bättre överblick över dina finansiella resultat samtidigt som du får mer tid och pengar över till att fokusera på det som är viktigt för dig och din verksamhet.